Odliczenia VAT od paliwa samochodów ciężarowych do 3,5 t

W dniu 22.08.2005 (Dz. Ust. nr 90/2005 poz. 756) weszły w życie zmienione przepisy regulujące zasady odliczania podatku VAT od paliwa zakupionego do tych pojazdów. Od tego dnia, aby móc odliczać podatek VAT od paliwa należy potwierdzić spełnienie wymagań ustawowych przeprowadzając obowiązkowe dodatkowe badanie techniczne na okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Stacja umożliwia Państwu dokonanie badania technicznego potwierdzającego spełnienie wymagań.

Pojazdy, które spełniają wymagania ustawowe:

1. Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.
2. Pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i w której długość części ładunkowej jest większa od długości części pasażerskiej.
3. Pojazdy, które mają otwartą część do przewozu ładunków.
4. Pojazdy, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjne oddzielone elementy pojazdu.

Cena badania wynosi 50 zł.