Cennik – ile kosztuje przegląd?

Za badania techniczne pobieramy opłaty zgodnie z cennikiem urzędowym ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr. 223, poz. 2261). (dostępny pod tym adresem)

Opłaty za badania techniczne pojazdów kształtują się następująco:

Okresowe badanie techniczne:
1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł brutto
2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00 zł brutto
3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł brutto
4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł brutto
5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł brutto
6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł brutto
7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł brutto
8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł brutto
9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł brutto
10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00 zł brutto
11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł brutto
15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł brutto
16 tramwaj – wagon silnikowy 330,00 zł brutto
17 tramwaj – wagon przegubowy 395,00 zł brutto
18 tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00 zł brutto
19 tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00 zł brutto
20 trolejbus – badania elektryczne2) 115,00 zł brutto
21 motorower 50,00 zł brutto
22 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł brutto
2
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł brutto
2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00 zł brutto
3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00 zł brutto
4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł brutto
5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł brutto
6 toksyczności spalin 14,00 zł brutto
7 poziomu hałasu 20,00 zł brutto
8 geometrii kół jednej osi 36,00 zł brutto
9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł brutto
10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł brutto
3
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 20,00 zł brutto
2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł brutto
3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł brutto
5
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00 zł brutto
2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł brutto
6
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł brutto
2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł brutto
3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł brutto
4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł brutto
5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł brutto
6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł brutto
7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł brutto
8 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł brutto

 

9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł brutto
10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł brutto
11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł brutto
12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00 zł brutto
13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) 50,00 zł brutto
7
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35,00 zł brutto
2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00 zł brutto
3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48,00 zł brutto
4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00 zł brutto
5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00 zł brutto
6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł brutto
7 wykonanie numeru silnika 49,00 zł brutto
8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł brutto
9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł brutto
10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00 zł brutto